Rozvrh

2a

výuka nepovinné angličtiny

Předmět nepovinná angličtina bude probíhat 1x týdně, vyučujícím je pan učitel Jiří Halko. Žáci budou rozděleni na 2 skupiny: 1. skupina bude mít angličtinu v PO 5. vyuč. h., 2. skupina ve ČT 7. vyuč. h. Výuka bude zahájena od pondělí 15. září.

Rozdělení do skupin Vám jsem poslala na osobní emaily.

na ČT 4.9.

Výuka bude trvat 5 vyučovacích hodin ( do 11.40h) dle rozvrhu, angličtina ještě nebude. Děti si již přinesou cvičební úbor na TV. Mají si obalit učebnice, které jsme si ve škole rozdali a podepsali ( pro některé to byly perné chvilky – jak které písmenko vypadá- však sami uvidíte :-). Učebnice do Českého jazyka a Čítanku mají děti dvojí – jedna zůstává doma, jednu budou mít obalenou ve škole.

Domácí úkol: přinést nějakou věc z prázdnin ( kamínek, mušli, suvenýr, prospekt, vstupenku, cokoli, co v nich vyvolá vzpomínku na prožité prázdniny, při nejhorším může být i fotka).

… začínáme …

To jsme my, druháci,  v celé své kráse!

IMG_0068

na ST 3.9.

Dnes dostaly děti domácí úkol pro rodiče – podepsat dětem Žákovskou knížku a vyplnit titulní stranu s údaji o dítěti. Pokud ještě nemáte k nalepení kopii kartičku ZP, počkám do pátku.

Od zítřka se přezouváme, děti si již vybraly šatní skříňku. Přinášejte pomůcky a dokumenty. Děkuji za spolupráci.

ředitelská volna

Na pátky 19.9., 29.9. a 10.10. ( dny konání voleb) je vyhlášeno ředitelské volno.

třídní schůzka

První třídní schůzka se uskuteční ve středu 1. října 2014 od 17h v naší třídě.

rozvrh hodin

Pro zvědavce a netrpělivce : -) zveřejňuji rozvrh hodin zde:

rozvrh hodin

organizace prvního školního týdne

První školní den – pondělí 1.9. – bude v 7.55h zahájen školní rok před budovou školy s představiteli vedení školy, patrony školy a hosty. Poté děti přejdou hlavním vchodem do třídy ( třída se nemění – stále 1.patro, 3. dveře zprava), kde je přivítá paní vychovatelka Anička. Děti obdrží dotazník pro rodiče “Důležité údaje pro spolupráci rodiny a školy” ( stejný jste vyplňovali loni, slouží ke kontrole údajů a zjištění případných změn v adresách, kontaktech na rodiče  ap.), formulář Zdravotní způsobilost ( má novou podobu, verze stažená ze stránek školy dříve nebude akceptována) a přihlášku do školní družiny. Vyučování končí v 8.45h, děti si můžete vyzvednout u vrátnice.

Sdělení pro rodiče nových žáků: První školní den mě ve škole nezastihnete. Pokud byste za mnou chtěli přijít, můžete následující dny ráno v 7.40h nebo po domluvě emailem.

V úterý 2.9. a ve středu 3.9. již přivítám děti já. Vyučování potrvá 4 vyučovací hodiny ( do 11.40h). Budou probíhat třídnické práce. V Žákovské knížce vyplníte údaje o dítěti, nalepíte kopii zdravotní pojišťovny. Průběžně budeme přinášet školní pomůcky a potřeby.

Od čtvrtka 4.9. bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin. Výuka angličtiny první týden nezačne určitě, termín zahájení bude upřesněn. Vyučujícím je pan učitel  Jiří Halko. Ve 2. pololetí nás čeká v rámci TV plavání, opět se zúčastníme bruslení ( některý den listopad – březen)

 

informace ze ŠJ

Z důvodu stále probíhající plánované rekonstrukce školní kuchyně budou do 15.10.2014 do školní jídelny dováženy obědy a zde vydávány. V této době také bude pozastaven program zdravých svačin. Více informací naleznete na níže uvedeném odkaze:

http://www.zseden.cz/2014/08/27/prazdniny-2014/#more-4196

Velmi důležité! Sdělte dětem po domluvě s Vámi, od kterého dne budou navštěvovat školní jídelnu ( zda-li půjdou obědvat již v PO 1.9., či začnou až od ÚT 2.9., případně jiný den). Je nezbytné, aby děti první školní den znaly odpověď na tuto otázku. První školní den se vydává oběd od 11 do 12.30h.