Exkurze 6. tříd v Modřanské rokli

V rámci výuky přírodopisu absolvovali žáci šestých tříd komplexní exkurzi od Modřanské rokle s cílem zjistit kvalitu vody Libušského potoka. Kvalitu vody žáci zjišťovali nejen pomocí fyzikálních parametrů (průhlednost, rychlost toku) nebo chemických (pH vody), ale zejména určováním vodních bezobratlých živočichů. Součástí exkurze byla také „poznávačka“ mechů rostoucích v Modřanské rokli. Jak se exkurze líbila můžete zhodnotit v tomto videu:

Tomáš Pinkr, učitel přírodopisu

Přírodovědná vycházka

Dne 15. 4. 2019 proběhne přírodovědná vycházka. Sraz v 7:40 u školy. S sebou svačinu a pití na celý den. Vycházka se bude konat i v případě špatného počasí, proto je nutné zvolit vhodné oblečení. Také si vezměte pevnou obuv (budeme se pohybovat i mimo zpevněné cesty, které mohou klouzat). 

Návrat ke škole do 13:30. 

 

Tomáš Pinkr

Dějepisná vycházka

Dějepisná vycházka – úterý 26. 3.

V úterý 26. 3. se uskuteční dějepisná vycházka. Sraz ve třídě je v 8:00 hod.. Předpokládaný návrat ke škole je cca 12:30 hod., poté rozchod. Prosím, aby žáci měli lístky na MHD.

 

 

Třídní schůzky a velikonoční jarmark

Vážení rodiče,

ve středu 20. 3. od 16:00 hod. se koná velikonoční jarmark. Žáci budou nabízet své výrobky k prodeji. Po jarmarku následují třídní schůzky od 17:00 hod..

 

 

 

Rodičovská kavárna

Jeden svět dětem – Městská knihovna

V pátek 8. 3. žáci navštíví projekci Jeden svět dětem – Městská knihovna. Sraz ve třídě v 8:00 hod. Vstupné 70 Kč hrazeno z online pokladny. Vyučování ve škole bude pokračovat od 4. vyuč. hodiny. Prosím, aby žáci měli lístky na MHD.

Jeden svět dětem

Prales dětem

Ve čtvrtek 14. 2. (4. vyučovací hodina) proběhne přednáška týkající se ochrany pralesů a oceánů, kterou bude realizovat organizace Prales dětem. Cena této akce je 40Kč/žák. Částka bude stržena ze školní online pokladny.

 

 

Vyklizení šatních skříněk

Během jarních prázdnin budou v suterénu školy probíhat stavební práce. Proto je nezbytné, aby si žáci v pátek 15. února odnesli ze svých šatních skříněk všechny věci. Děkujeme za pochopení.

 PhDr. Bc. Jana Churáčková

 

 

Pololetní vysvědčení

První pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31.1. 2019. Žáci obdrží výpisy vysvědčení, které do školy nevracejí. Vzhledem k tomu, že  hodnocení v naší škole není jen informativní, ale i formativní, má dvě části – klasifikaci a slovní hodnocení. Prosíme rodiče našich žáků, aby si společně se svými dětmi slovní komentář přečetli, protože obsahuje  důležité informace. Žáci prvního stupně obdrží vysvědčení 4. vyučovací hodinu, žáci druhého stupně 5. vyučovací hodinu. Výuka v tento den bude zkrácena a rozdáním vysvědčení vyučování končí. V pátek 1. 2. mají žáci pololetní prázdniny. V tento den nevaří školní jídelna a není v provozu školní družina. V pondělí 4. února začíná druhý „poločas“ školního roku. 

Jana Churáčková, ředitelka školy