Dějepis

Ze strany 70 doplňte poznámky ke kolonizaci.

Napište jména tří sídel, u nichž je v názvu slovo lhota, a tří sídel, kde se vyskytuje slovo žďár nebo ždírec.

Vypracujte mapu vesnice a do ní zakreslete budovy, o kterých se píše v textu Proměny vesnice.

Napište několik základních informací o rychtářovi.

Pracujte na referátech.

Přírodopis

Všechny materiály žáci najdou v aplikaci Teams.

Anglický jazyk – paní učitelka Černá

Lekce 3C – slovní zásoba

Uč. 36 – přečíst text, cvič. 1 písemně do sešitu

WB 28/ex. 2,3, 4, 5

Sledovat a doplňovat úkoly zadané na umimeto.org (minimální požadovaná úroveň jsou 3 štíty)

Anglický jazyk – paní učitelka Drahorádová

AJ 7AB Drahoradova

Ruský jazyk

  1. Umět slovíčka 2. Lekce (strana 27 – 28)
  2. PS písmeno Š,š strana 12
  3. Umět dny v týdnu – ústně i písemně
  4. Z učebnice vypracovat do ŠS: 27/4.11 b a 25/ 4.8 a

Občanská výchova

Občanský zákoník – kolik má paragrafů, co v něm najdete… nastudovat a udělat si do sešitu zápisky

Zeměpis

Vypracovat prezentaci(Power Point) o státech Severní a Střední Ameriky na základě souboru “info o státech”, který lze najít v aplikaci Teams.

Anglický jazyk – paní učitelka Polanská

Měli jste si vybrat téma, které zpracujete ze str.34/učebnice – přírodní katastrofa. Zaslat mi ihned jaké téma jste si vybrali na můj mail a začít psát. + obrázky. Práce bude mít textovou i obrazovou část. PS str.26/cv.1, 3.

Matematika 11.-18.3.

1.hod.: Procentová část, zopakování: učebnice aritmetiky str. 71 a 74 (výklad)

  Do školního sešitu vypracovat ze str. 73 slovní úlohy 2-6, zápis, výpočet (překontrolovat s výsledkem str. 86)

2. hod.: Určení počtu procent, nové učivo: pročíst učebnici aritmetiky str. 78-79, do školního sešitu zapsat str. 79 příklad a 3 řešení, vypracovat cvičení str. 79 a překontrolovat s řešením str. 86 (u 1. úlohy celkem 500 žáků)

3.-4.hod.: Určení počtu procent Pracovní sešit str. 213-217 doplnit příklady (nezapomínat na postupy)

Zdravotní výchova

Zdravotní výchova – samostatná práce pro žáky 7. tříd v době uzavření školy v souvislosti s nařízením vlády

  1. Seznamte se s prezentací o kouření (prezentace o kouření), připravte si případné dotazy.
  2. Podívejte se na https://www.pobavmeseoalkoholu.cz/ a uvědomte si, které z informací vás nejvíce překvapily.
  3. Dodržujte preventivní opatření – myjte si ruce tak, jak jsme se to naučili, jezte hodně vitamínů a vyhýbejte se místům s vyšší koncentrací lidí.