Nastavení pravidel chování

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršenému chování žáků třídy proběhla 21. 5. mimořádná schůzka učitelů, kde se řešili možné postupy a změny pravidel tak, aby třída fungovala lépe. 

Výsledky schůzky byly konzultovány s dětmi a domluvili jsme se na nových pravidlech (včasná příprava na hodinu, včasný konec přestávkových aktivit).

V poslední době se opět množí pozdní příchody žáků, prosím o nápravu, pokud je to možné.

 

Děkuji,

M. Jelínek

 

Ředitelské volno – 24. 5.

Exkurze 6. tříd v Modřanské rokli

V rámci výuky přírodopisu absolvovali žáci šestých tříd komplexní exkurzi od Modřanské rokle s cílem zjistit kvalitu vody Libušského potoka. Kvalitu vody žáci zjišťovali nejen pomocí fyzikálních parametrů (průhlednost, rychlost toku) nebo chemických (pH vody), ale zejména určováním vodních bezobratlých živočichů. Součástí exkurze byla také „poznávačka“ mechů rostoucích v Modřanské rokli. Jak se exkurze líbila můžete zhodnotit v tomto videu:

Tomáš Pinkr, učitel přírodopisu

Přírodovědná vycházka

Dne 15. 4. 2019 proběhne přírodovědná vycházka. Sraz v 7:40 u školy. S sebou svačinu a pití na celý den. Vycházka se bude konat i v případě špatného počasí, proto je nutné zvolit vhodné oblečení. Také si vezměte pevnou obuv (budeme se pohybovat i mimo zpevněné cesty, které mohou klouzat). 

Návrat ke škole do 13:30. 

 

Tomáš Pinkr

Dějepisná vycházka

Dějepisná vycházka – úterý 26. 3.

V úterý 26. 3. se uskuteční dějepisná vycházka. Sraz ve třídě je v 8:00 hod.. Předpokládaný návrat ke škole je cca 12:30 hod., poté rozchod. Prosím, aby žáci měli lístky na MHD.

 

 

Třídní schůzky a velikonoční jarmark

Vážení rodiče,

ve středu 20. 3. od 16:00 hod. se koná velikonoční jarmark. Žáci budou nabízet své výrobky k prodeji. Po jarmarku následují třídní schůzky od 17:00 hod..

 

 

 

Rodičovská kavárna

Jeden svět dětem – Městská knihovna

V pátek 8. 3. žáci navštíví projekci Jeden svět dětem – Městská knihovna. Sraz ve třídě v 8:00 hod. Vstupné 70 Kč hrazeno z online pokladny. Vyučování ve škole bude pokračovat od 4. vyuč. hodiny. Prosím, aby žáci měli lístky na MHD.

Jeden svět dětem

Prales dětem

Ve čtvrtek 14. 2. (4. vyučovací hodina) proběhne přednáška týkající se ochrany pralesů a oceánů, kterou bude realizovat organizace Prales dětem. Cena této akce je 40Kč/žák. Částka bude stržena ze školní online pokladny.