Sešity – od středy do hodin dle rozvrhu

M – 1 x sešit č. 440

Čj – 2 x sešit č. 464 a 1 x sešit č. 560

AJ – každé skupině řekne vyučující

RJ – 1 x sešit č. 464 a 1 x sešit č. 560

N – 1 x sešit č. 544

D – sešit dle vlastní volby

Z – 1 x sešit č. 565

Př – z loňského roku 1 x sešit č. 464

F – 1 x sešit č. 465

Ov – 1 x sešit č. 464

ZV – sešit dle vlastní volby

HV – žáci se dozví od vyučujícího

Organizační informace

Školní rok slavnostně zahájíme v pondělí 2. září v 7:55 hod. před školou. Poté se přesuneme do třídy, kde strávíme jednu vyučovací hodinu. Konec výuky tedy bude v 8:45 hod. Během této hodiny se žáci dozví rozvrh a řeknou mi, zda mají 2.9. zájem o oběd ve školní jídelně, který bude vydáván v 10:00 hod.

V úterý 3. září budou probíhat třídnické práce a výuka skončí v 11:40 hod.

Ve středu už probíhá vyučování podle rozvrhu.

Začátek školního roku

Ahoj třído, 

těším se na vás. 

Michael Jelínek 

Výlet do Prokopského údolí

Organizace posledního týdne školního roku

Žáci nejpozději v pondělí vyklidí skřínky. V tomto týdnu se už nemusí přezouvat a ze školy si odnesou své věci (kufřík na VV, tělocvik, atd.)

V pondělí vracíme učebnice v co nejlepším stavu. Peníze za poškozené učebnice nebo poničenou skříňku budou dle aktuálního ceníku odečteny ze školní online pokladny. 

Vyučování v pondělí až čtvrtek končí v 11:40 hod.

V úterý předáváme panu školníkovi vyklizené a umyté skříňky. 

Ve úterý a ve středu dostanou žáci učebnice pro sedmou třídu.

Ve čtvrtek budeme uklízet třídu a v 11:20 hod. budeme na hřišti tancovat školní tanec.

V pátek během první hodiny bude předáno vysvědčení a pak se půjdeme rozloučit s absolventy školy na školní hřiště. Předpokládaný konec vyučování je po deváté hodině.

Informace pro žáky, kteří v posledním týdnu nebudou ve škole: Vysvědčení nemůže být vydáno dříve. Pokud v pátek děti nebudou ve škole, vysvědčení vyzvednou rodiče během prázdnin v kanceláři školy. Kdo tu nebude na předávání učebnic odevzdá je v pátek 21. 6. a vyklidí skříňku. Nezapomeňte vrátit vypůjčené knihy ze školní knihovny.

Výlet – Prokopské údolí

Ve čtvrtek 20. 6. se uskuteční výlet do Prokopského údolí. Sraz u školy je v 7:45 hod. Cesta je naplánována tak, že z tramvajové zastávky Slavia pojedeme na Smíchov. Poté přesedneme na motorový vlak, který nás odveze do Jinonic. Odtud půjdeme cca 6 km Prokopským údolím k zastávce Hlubočepy a vrátíme se tramvají na Slavii. Předpokládaný návrat ke škole je okolo 13:00 hod., poté rozchod. Prosím, aby všichni měli lístky na MHD.  

Run and help

Dne 18. 6. 2019 se koná tradiční charitativní běh. Předem děkujeme všem, kteří se stanou sponzory našich žáků, a předem děkujeme všem žákům za jejich úsilí „vyběhat“ finance.

 

Den naruby

Ve středu 12. 6. se uskuteční den naruby – vyučují žáci z 9. ročníků. Konec vyučování je ve 12:35 hod.

 

 

 

 

Druhý cizí jazyk

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se na německý jazyk přihlásilo příliš velké množství zájemců, žádám Vás jménem vedení školy o opětovné zvážení situace. V příštím školním roce se budou otvírat dvě skupiny německého jazyka a jedna skupina ruského jazyka. Při výuce cizích jazyků musí být dodržen určitý počet žáků na jednoho učitele, což by za současné situace nebylo možné. Zvažte prosím znovu možnost ruského jazyka, kdo by měl o ruštinu zájem, ať se mi prosím ozve do pátku 14. 6. na email. Pokud budou skupiny německého jazyka i po tomto datu stále přeplněné, bude muset vedení školy rozhodnout direktivně.

Tato žádost o přehodnocení se týká pouze žáků bez speciálních poruch učení (především dysgrafie a dyslexie), těm se ruština nedoporučuje.

Sportovní den – pátek 31. 5.

V pátek 31. 5. se uskuteční sportovní den. Sraz je na školním hřišti v 7:45 hod. S sebou svačinu a pití. Konec sportovního dne je na školním hřišti ve 12 hod., poté rozchod.