Týdenní plány:

Z, OV od 23. 5. – 2. 6.

Z – Výškové stupně v krajině (str. 88 – 89), vývoj přírody na povrchu Země (str. 90 – 92), kulturní krajina (96 – 107)

Ov – symboly české státnosti, referáty – české osobnosti

Z a OV od 9.5.

Z – tundra a lesotundra, polární pustiny (blíží se souhrnný test na šířkové pásy)

Ov – státní symboly a jejich užití, pravidla při prezentování (blíží se referáty o známých osobnostech a testík na státní symboly)

Zeměpis – týden od 20. 4.

Z – dokument (Od pouští po savany)

Zeměpis, Občanská výchova

Plán do konce března:

OV – opakování, písemná práce (stát, demokracie, dělba moci…)

Z – Pouště a polopouště, savany

Plán na únor

Stále pracujeme s lapbooky o šířkových pásech…

Zeměpis – týden od 17. ledna

Pedosféra – půdní obal Země 

Biosféra – fauna a flora

Příprava na písemnou práci (hydrosféra, pedosféra, biosféra) a slepou mapu – vodstvo na planetě Zemi

Zeměpis – týden od 10.1.

Hydrosféra:

Opakování, slepá mapa.

  1. Koloběh vody v přírodě (obrázek v učebnici str. 58)
  2. Co je to ledovec a kde se nachází největší ledovce na naší planetě (učebnice str. 64)
  3. Jaký je rozdíl mezi půdní vodou a podzemní vodou (učebnice str. 65)
  4. Co všechno znečišťuje vodu v přírodě?
  5. Proč je důležité šetřit vodou?
  6. Jak ty konkrétně šetříš vodou?

Půdní obal Země – učebnice str. 67 – 68

 

 

Zeměpis od 18. 10. do 25. 10.

Začínáme kapitoly obecného fyzického zeměpisu. 

  • sféry planety Země
  • Nitro planety Země
  • Pod hladinou světového oceánu 
  • Učebnice str. 29 – 33, zejm. obr. 29 a 34

 

 

 

 

 

 

 

 

zeměpis – týden od 11. 10.

Práce s mapou, orientace na mapě (legenda, měřítko mapy, vrstevnice, různé typy map a k čemu slouží…).

Rozdíl mezi globusem a mapou.

Opakování na souhrnnou písemnou práci (vše, co jsme brali od začátku roku – vesmír, práce s atlasem, mapy…), která nás čeká 18. října.

Zeměpis – týden od 27. 9.

Tento týden se zaměříme na práci s atlasem, určování zeměpisné polohy (např. Které město světa má tyto souřadnice: 51° s. š., 0° z. d. ?) a na určování času ve světě (např. Kolik je hodin v New Yorku, když je v Praze 18:00? Co je letní a zimní čas? Co je středoevropský čas? Co jsou časová pásma? Co je datová čára?)