Týdenní plány:

Z, OV od 23. 5. – 2. 6.

Z – Výškové stupně v krajině (str. 88 – 89), vývoj přírody na povrchu Země (str. 90 – 92), kulturní krajina (96 – 107)

Ov – symboly české státnosti, referáty – české osobnosti

Z a OV od 9.5.

Z – tundra a lesotundra, polární pustiny (blíží se souhrnný test na šířkové pásy)

Ov – státní symboly a jejich užití, pravidla při prezentování (blíží se referáty o známých osobnostech a testík na státní symboly)

Zeměpis – týden od 20. 4.

Z – dokument (Od pouští po savany)

Zeměpis, Občanská výchova

Plán do konce března:

OV – opakování, písemná práce (stát, demokracie, dělba moci…)

Z – Pouště a polopouště, savany

Zeměpis – týden od 22.11.

Opakování na písemnou práci (otázky k procvičení si děti sdílely ve skupině), souhrnný test.

Atmosféra – učebnice str. 46 – 47

Počasí – učebnice str. 48 – 49, 53 – 55 (pracovní list dám nepřítomným žákům po návratu do školy).

Zeměpis – týden od 8. listopadu

Sopečná činnost (Co je uvnitř sopky? Jak sopky dělíme? + konkrétní příklad Má život v okolí sopky nějaké výhody? Co je gejzír?)

Zemětřesení (Co ho způsobuje? Ve kterých oblastech často bývá? Jak ho měříme? Co je tsunami? Jak se při zemětřesení chovat v budově/venku/v autě?)

Povrch krajiny (Tři způsoby vzniku pohoří, zvětrávání. Jak se bezpečně chovat v horách?)

Zeměpis – týden od 1. 11.

Pod hladinou světového oceánu (uč. str. 30 – 32).

Sopečná činnost (uč. str. 35 – 36).

Zeměpis od 18. 10. do 25. 10.

Začínáme kapitoly obecného fyzického zeměpisu. 

  • sféry planety Země
  • Nitro planety Země
  • Pod hladinou světového oceánu 
  • Učebnice str. 29 – 33, zejm. obr. 29 a 34

 

 

 

 

 

 

 

 

zeměpis – týden od 11. 10.

Práce s mapou, orientace na mapě (legenda, měřítko mapy, vrstevnice, různé typy map a k čemu slouží…).

Rozdíl mezi globusem a mapou.

Opakování na souhrnnou písemnou práci (vše, co jsme brali od začátku roku – vesmír, práce s atlasem, mapy…), která nás čeká 18. října.

Zeměpis – týden od 27. 9.

Tento týden se zaměříme na práci s atlasem, určování zeměpisné polohy (např. Které město světa má tyto souřadnice: 51° s. š., 0° z. d. ?) a na určování času ve světě (např. Kolik je hodin v New Yorku, když je v Praze 18:00? Co je letní a zimní čas? Co je středoevropský čas? Co jsou časová pásma? Co je datová čára?)