Třída:

Červen

Toulcův dvůr

Sportovní den

Cooking – a video recipe

Z, OV od 23. 5. – 2. 6.

Z – Výškové stupně v krajině (str. 88 – 89), vývoj přírody na povrchu Země (str. 90 – 92), kulturní krajina (96 – 107)

Ov – symboly české státnosti, referáty – české osobnosti

Z a OV od 9.5.

Z – tundra a lesotundra, polární pustiny (blíží se souhrnný test na šířkové pásy)

Ov – státní symboly a jejich užití, pravidla při prezentování (blíží se referáty o známých osobnostech a testík na státní symboly)

Vycházka k Botiči

Zeměpis – týden od 20. 4.

Z – dokument (Od pouští po savany)

Zeměpis, Občanská výchova

Plán do konce března:

OV – opakování, písemná práce (stát, demokracie, dělba moci…)

Z – Pouště a polopouště, savany

Plán na únor

Stále pracujeme s lapbooky o šířkových pásech…