Důležitá sdělení:

POZVÁNKA NA OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

DOPIS RODIČŮM

Dopis rodičům – září 2020

PRÁCE PRO SKUPINU PANÍ UČITELKY SVOBODOVÉ – AJ

Aj, 7. třída, moje skupina na týden do 14.9.

1, Doplň druhý a třetí stupeň přídavných jmen. Napiš do sešitu, zkontrolujeme si to:

BIG

HOT

SMALL

WET

EASY

FAR

NICE

MODERN

2, Napiš mi na mail , co by si si chtěl zopakovat z AJ, čemu nerozumíš z období distanční výuky

3, Z červené učebnice, resp. Z pracovního sešitu si zapiš slovíčka 6A a Types of TV programmes, nauč se je

4, Napiš do sešitu anglicky jaký typ programu máš rád, proč, co tě na něm baví. Např. film, komédiu, sport, reality show a pod.

VYJÁDŘENÍ RODIČŮ

Vážení rodiče, 

a) ředitelská volna ve dnech 2. 10, 13. 11. a 16. 11.  – pokud potřebujete, aby škola zajistila dozor nad Vaším synem/dcerou, prosím o mail na adresu poletinova@zseden.cz / do 25. 9. 2020

b) možnost osobního setkání v budově školy dne 23. 9. od 16.15 h. – zájem zaslat na mail poletinova@zseden.cz / do 18. 9. 2020

c) doma postrádáte potřebné technické vybavení pro případnou distanční výuku – nahlásit na mail poletinova@zseden.cz / do 27. 9. 2020

 

   

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – DOPIS ŘEDITELKY ŠKOLY

Vážení rodiče,
třídní schůzky koncem prvního měsíce školního roku jsou důležité, protože obvykle přinášejí
řadu informací, nezbytných pro spolupráci rodiny a školy. V souvislosti s epidemickou situací
jsme ale tentokrát zvolili formu písemných informací bez osobní přítomnosti rodičů ve škole.
Potřebujete-li osobně hovořit s některým pedagogem, dohodněte si s ním konzultaci třeba
právě 23. 9. 2020, kdy se tradiční schůzky měly konat.
K informacím, které ve formě písemného sdělení dostanete od třídních učitelů, připojuji
informace od vedení školy.
Nejdříve bych vám, vážení rodiče, chtěla poděkovat za spolupráci v uplynulém školním roce.
Setkávám se s řediteli škol nejen Prahy 10 a Prahy, ale i jiných měst v České republice, a při
takových setkáních si samozřejmě vyprávíme mimo jiné také o tom, s jakými náměty, názory
a požadavky se obracejí na vedení školy rodiče, jak rodiče reagují na neočekávané situace,
které se ve škole vyskytnou. A právě když jsem tyto zprávy od jiných ředitelů slyšela,
uvědomila jsem si, že musím využít nejbližší příležitosti a poděkovat vám. Poděkovat vám za
vaši výjimečnou spolupráci v den, kdy se v loňském roce téměř polovina našich učitelů
zapojila do stávky a kdy by bez vaší spolupráce bylo téměř nemožné zajistit provoz školy.
Poděkovat za vaši pomoc dětem v době distančního vzdělávání i za cennou zpětnou vazbu,
kterou nám někteří z vás poskytli. Poděkovat za váš rozumný přístup v souvislosti
s onemocněním COVID-19, kdy respektujete naše řešení a důvěřujete nám, že děláme, co je
možné, a nepanikaříme.
Nebyla bych ale asi správná učitelka, když bych k takové pochvale nepřipojila nějaký
povzdech. Je nám opravdu líto, že na naše pravidelné edukavárny chodí velmi málo rodičů.
Očekávali jsme, že třeba téma domácí přípravy dětí na vyučování přitáhne pozornost, ale
nebylo to tak. Na přání rodičů jsme už v průběhu uplynulých let změnili den i hodinu konání
kaváren a věřte, že atmosféra bývá skutečně příjemná. Zkuste si udělat čas, abyste to sami
poznali! Sborovna se v edukavárnu zase promění 7. 10., 4. 11. 2020 a 3. 2., 10. 3. a 7. 4. 2021,
vždy od 17. hodiny.
Dovolte, abychom vás pozvali na oslavu 60. výročí založení školy, kterou připravujeme na
čtvrtek 1. října 2020. Na dopoledne chystáme program pro žáky, od 15 hod. bychom rádi
přivítali vás, rodiče a přátele školy, abyste s námi oslavili narozeniny školy a abyste si
vyzkoušeli některé z aktivit, které dopoledne absolvovaly vaše děti. Potřebujeme vědět, na
kolik hostů se máme připravit, takže vás prosíme, abyste se v případě plánované účasti
registrovali na e-mailové adrese oslava60@zseden.cz.
Na pátek 2. 10. a na pátek 13. a pondělí 16. 11. plánujeme ředitelské volno z důvodu
vzdělávání velké části pedagogického sboru a z důvodu plánovaného odpojení elektřiny a
dodávky vody v části budovy v souvislosti se stavebními pracemi – modernizací učebny
přírodních věd. Pokud není možné, abyste v tyto dny zajistili dohled nad svými dětmi,
oznamte to třídním učitelům do 25. 9. 2020, zajistíme pro tyto děti program.
Současná epidemiologická situace nedává velký prostor optimismu, proto musíme být
připraveni na variantu distančního vzdělávání. V této souvislosti vás žádám, abyste třídním
učitelům poskytli informaci, pokud doma postrádáte techniku, kterou by váš syn/vaše dcera
mohl/a pro distanční výuku využívat.
V době distančního vzdělávání řešily některé rodiny nejen vzdělávání svých dětí na dálku, ale
i finanční problémy. Prostřednictvím nadačního fondu ZŠ Eden můžeme pomáhat a
dodatečně i předem děkuji všem, kteří přispěli či hodlají do fondu přispět.
Vážení rodiče, jistě víte, že ve škole pracuje školská rada – tripartitní orgán složený ze
zástupců rodičů žáků, zřizovatele a pedagogického sboru. Za rodiče v uplynulých třech letech
pracovali ve školské radě pan ing. Soběslav a paní Zuzana Šmejkalová, jejichž volební období
v listopadu končí. Dovolila jsem si je znovu oslovit a jsem ráda, že souhlasili s nominací na
období následujících tří let. Pokud byste chtěli kandidovat nebo nominovat někoho ze svých
známých (s jeho souhlasem), oznamte mi to prosím do 25. 9. 2020, abychom mohli
zorganizovat volby, které proběhnou 1. 10. 2020 od 15 do 16 hod., v době oslavy 60. výročí
založení naší školy.
Vážení rodiče, přeji vám zdraví a příjemné podzimní dny bez zbytečných starostí.
Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

KROUŽEK – PSANÍ VŠEMI DESETI

PSANÍ VŠEMI DESETI

KLÁVESNICOVÁ GRAMOTNOST
PROČ UMĚT PSÁT VŠEMI DESETI ?
Počítače jsou v dnešní době věcí denní potřeby, jsou nedílnou součástí našich životů. Proto se
psaní všemi deseti stává základní znalostí 21. století. Už na základní škole si děti připravují různé
referáty, aktuality či komunikují na sociálních sítích. Při dovednosti psaní všemi deseti ušetříme
spoustu času a lépe se soustředíme na své myšlenky. Psaní využíváme i v nejrůznějších
zaměstnáních. Ideální věk pro výuku psaní na klávesnici je okolo 10 let, avšak nikdy není pozdě 
Vedení ZŠ Eden tuto myšlenku podporuje a školní rok 2020/2021 plánujeme otevřít kroužek
PSANÍ VŠEMI DESETI
Přihláška do kroužku pro školní rok 2020/2021
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………………
Třída ve šk. roce 2020/2021: …………………….
Jméno a příjmení zák. zástupce: ………………………………………………………………………….
Tel. kontakt: ……………………………………
E-mail: ………………………………………………………………..
Kroužek bude otevřen při minimální počtu 10 přihlášených žáků. Vhodné pro žáky 4. a
vyšších ročníků. V ceně kroužku je online přístup do výukového programu ZAV.
Cena kroužku: 1 500,- Kč
Termín konání: Každé pondělí od 7. 9. 2020 od 15:00 do 16:00
Poslední plánovaná hodina 7. 6. 2021, celkem 34 hodin
Místo konání: Počítačové učebna ZŠ Eden
Přihlášky prosím zašlete na e-mail: smejzu@gmail.co

PLATBY

Vážení rodiče, z účtů on-line pokladny bude strženo:

50 Kč / 1 žák pomůcky na VV

10 Kč / 1 žák sponzorování levharta obláčkového v pražské ZOO

600 Kč / třída charitativní panenka UNICEF – děti odsouhlasily – jde asi o 23 Kč na žáka

PRACOVNÍ SEŠITY HRADÍ ŠKOLA!

POMŮCKY NA VÝTVARNOU VÝCHOVU

Vážení rodiče, v letošním školním roce přecházíme ve výtvarné výchově na tzv. ateliérový způsob, čili Vaše děti dostanou pomůcky od nás vždy na konkrétní výtvarný projekt. Odpadnou Vám tak starosti s každoročním zařizováním výtvarného kufříku. Příspěvek na barvy a další materiál činí 50,- Kč na pololetí. Věříme, že tuto změnu uvítáte.
 

SEŠITY

Pokud chcete s předstihem vyrazit do papírnictví, nakupte:

M 545 – 3x        AJ 544 – 2x, 524 – 1x           RJ 464 – 1x    NJ 544 – 1x          D  pokračovat, nebo 544          Z pokračovat nebo velký (jedno zda linky, nebo bez linek)     PŘ 440 -1x

ČJ  464 – 2x, 564 – 1x          F   545 – 2x     OV 464 – 1x     ZV 520 – 1x    PČ 544 – 1x      HV  pokračovat, nebo notový sešit + 544

Od frekventovaných sešitů si kupte alespoň jeden  navíc!

Nezapomeňte na LEPIDLO, NŮŽKY, ZVÝRAZŇOVAČE, pravítko, kružítko!

Oblečení a boty na tělocvik!

NEKUPUJTE VÝTVARNÉ POTŘEBY, škola vyzkouší nový systém, pomůcky vám budou ve škole k dispozici, z on-line pokladny vám budou odečteny peníze!

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, vítám Vás v novém školním roce, přeji nám, aby tento školní rok byl normální, aby se Vaše děti ve škole cítily dobře a aby úspěšně navyšovaly své dovednosti a znalosti.

úterý 1. 9.: v 7. 55 hodin slavnostní zahájení školního roku před budovou školy, odchod do tříd, pobyt ve škole do 8.45 hodin, promyslet si stravování (obědy první den vydávány od 10 – 12 hodin). středa 2. 9. a  čtvrtek 3. 9.: pobyt ve škole 1. – 4. hodinu, tj. do 11.40 hodin, třídnické práce – vybírání a rozdávání učebnic, kontrola osobních údajů

Ve středu MÍT: učebnice 6. třídy, psací potřeby, lepidlo, kartičku pojištěnce, přezůvky, zámek na svou šatní skříňku

KOMU SKONČILA, ČI V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ SKONČÍ PLATNOST ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, DOSTANE FORMULÁŘ, SE KTERÝM MUSÍTE NAVŠTÍVIT DĚTSKÉHO LÉKAŘE.

Od pátku 4. 9. výuka dle rozvrhu!

ŠKOLNÍ ON-LINE POKLADNA – prosím o případné navýšení základní částky na minimálně 500 Kč!

                                                                                                                                                                                                                        Pavlína Poletínová