Důležitá sdělení:

TÝDENNÍ PLÁN PRÁCE 7. A (4. – 8. 1. 2021)

PLÁN PRÁCE 7

ROZVRH PLATNÝ OD 4. 1.

DĚLENÍ ŽÁKŮ DO SKUPIN NA ANGLICKÝ JAZYK

7.A

Buňková Polanská
H. Aleš

P. Ondřej

Š. Oliver

V. Jakub

P. Ivo

Č. Ondřej

D. Petr

Ch. Štěpán

K. Jáchym

K. Martin

M. David

M. Artur

 

B. Tomáš

G. Martin

M. Monika

S. Vít

Š. Roman

T. Anežka

P. Martin

P. Petr

S. Anna

Š. Kristýna

T. Tobiáš

 

 

4. 1. 2021 1. hodina – online

V pondělí 4. ledna proběhne první hodina (EV) online od 8 hodin!!!

ODKAZ NA INFORMACE K VÝUCE OD 4. 1. 2021

Provoz školy od 4. ledna 2021

Rotační vzdělávání od 4. ledna 2021

Rotační vzdělávání měníme od 4. 1. 2021 tak, že v liché týdny budou chodit žáci 6. A, B, C a 8. A a v sudé 7. A, B, C a 8. B – tedy opačně, než tomu bylo v roce 2020. Znamená to, že 4. 1. přijdou do školy žáci 6. A, B, C a 8. A. Důvodem této změny je fakt, že by žáci 6. tříd a 8. A nebyli ve škole 4 týdny, což je pro pracovní návyky nebezpečná doba. 

Výuka dne 18. 12.

 Třídy 7A,B,C a 8.B přijdou 18. 12. do školy nikoliv podle rozvrhu, ale až v 10 hodin, a ve škole budou tak, jak obvykle v pátek bývají (čas oběda se nemění). Nebudou se ale (jako nikdo ve škole ten den) učit podle rozvrhu – budou mít se svým třídním učitelem/se svou třídní učitelkou vánoční program. 

TÝDENNÍ PLÁN7. A (7. – 11. prosince 2020)

TÝDENNÍ PLÁN 7

DOTAZNÍK PRO RODIČE – ZPĚTNÁ VAZBA K PODZIMNÍMU DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Dotazník pro rodiče

ŠKOLA OD 30. 11. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

   od pondělí 30. 11. začínají 6., 7. a 8. ročníky fungovat rotačně. Naše třída chodí do školy v liché týdny (tj. od 30. 11. – 4. 12., v následujícím týdnu budou žáci vzděláváni distančně – budou doma). Zrušena jsou odpolední vyučování, konec vyučování v jednotlivých dnech vidíte v již zaslaném rozvrhu. V týdnu distančního vzdělávání zůstává online výuka zachována stejně, jako tomu bylo doposud. Upustilo se od výuky druhého cizího jazyka, neboť žáci jednotlivých tříd se nesmí míchat. Angličtina vyučována bude, ale skupinu budou tvořit všichni žáci naší třídy.

   Při pondělní etické výchově probereme všechny podrobnosti. Těším se na Vás.