Archiv Listopad, 2021

Informace o karanténě

KHS informuje: Rizikovým kontaktům již byla rozeslána informační sms z e-systému „Chytré karantény“ s informací o kontaktu s pozitivně testovanou osobou dne 26. 11. 2021. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na RT-PCR test. Karanténní opatření se uvedeným žákům nařizuje na min. 7 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, pokud žák podstoupí RT-PCR test 5. až 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že žák absolvuje RT-PCR test s negativním výsledkem, karanténa mu bude ukončena sedmým dnem od posledního kontaktu (tj. karanténa je do 3. 12. 2021 včetně). V případě, že žák v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou (tj. karanténa je do 10. 12. 2021 včetně). Karanténa se netýká dalších členů rodiny. Výjimku z karantény mají osoby s dokončeným očkováním a osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, u kterých uplynula doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. OČR Hygienická stanice hl. m. Prahy nevydává. O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantén.

Karanténa II.

Naše třída pravděpodobně opět nastoupí do karantény, bude platit stejný rozvrh, jako před několika týdny.

OV = online výuka = jste připojení na hodině, nepřítomnost musí být omluvena

OK = online konzultace = učitel vám zadá práci, kterou samostatně splníte

Pravděpodobná karanténa

Vážení rodiče, dozvěděli jsme se, že jeden žák ze třídy 6.A má pozitivní výsledek PCR testu. Rizikové kontakty pošleme hygienické stanici. Ta pak bude kontaktovat rodiče neočkovaných žáků, kteří byli ve čtvrtek nebo v pátek  ve škole. V tuto chvíli vás prosíme, abyste své neočkované děti neposílali do školy.  Nejpozději ve středu 1. 12. 2021 přejdeme na distanční  výuku, rozvrh zveřejníme.

Jana Churáčková

Lyžařský kurz

Zjišťujeme předběžný zájem o lyžařský kurz v Horském hotelu na Černé hoře, který se bude konat  4. – 11. 2. 2022. Kdo má o kurz zájem nebo se chce na něco doptat, obrátí se do pátku 3.12. na paní učitelku Černou, která mě příští dva týdny zastupuje. 
Děti starší 12 let budou moci jet na kurz jen po očkování proti COVID-19.

Milí šesťáci,

dva týdny budu doma, takže to teď ve škole budete muset zvládnou beze mě. Pokud byste potřebovali něco důležitého, napište mi v Teams nebo na školní e-mail. Vaše náhradní třídní je paní učitelka Černá, omluvenky noste jí. Pokud budete potřebovat uvolnit ze školy, „propustku“ Vám vydá ona. Rodiče prosím, aby děti omlouvaly tak, že do kopie e-mailu paní učitelku dají (cerna@zseden.cz).

Budu ráda, kdybyste spolupracovali a dotáhli náš charitativní projekt „Krabice od bot“. Krabice už stačí jen:

  1. Zabalit do vánočního balícího papíru
  2. Nalepit na ně lístek s popiskem, pro koho krabice je (např. Dívka 8-9 let)
  3. Krabice donést paní učitelce Martině Běhanové z 5.C (sedí se mnou v kabinetu)
  4. Krabice máme vytvořené, dárky rozdělené, určitě nepřidávejte žádné sladkosti a věci, co se můžou zkazit.

Bylo by super, kdybyste se s dárky jako třída společně vyfotili. Fotku mi můžete poslat 😊  Příští týden musí být krabice odvezené na sběrné místo, zkuste je tedy dokončit co nejdřív. Nechci ten úkol dávat někomu konkrétnímu, např. parlamentářům. Věřím, že to jako třída zvládnete společně.

Mějte se hezky a těším se Vás!

Lucie Petráňová

Odvolaná hodina

Ve středu 24.11. odpadá první vyučovací hodina (M). Do školy tedy děti přijdou až v 8.45.

Zeměpis – týden od 22.11.

Opakování na písemnou práci (otázky k procvičení si děti sdílely ve skupině), souhrnný test.

Atmosféra – učebnice str. 46 – 47

Počasí – učebnice str. 48 – 49, 53 – 55 (pracovní list dám nepřítomným žákům po návratu do školy).

Odvolaná hodina

V úterý 23.11. odpadá 1. vyučovací hodina (M). Děti tedy přichází do školy až v 8:45.

V pondělí se budeme testovat

Testování pokračuje

Zároveň prosím rodiče dětí, které se nechaly/nechají očkovat, aby mi postupně dodávali certifikáty o očkování.

Rozvrh distanční výuky

Milí šesťáci, 

vkládám rozvrh, kterým se budeme v pondělí a úterý řídit. Uvidíme se hned zítra ráno v 8:00 na hodině etické výchovy, kde vyzkoušíme spojení a vše si vysvětlíme🙂 


OV – online výuka. Jste připojeni a hodina probíhá videohovorem v Teams. Účast je povinná a učitelé zapisují absenci. Při nepřítomnosti budu vyžadovat omluvenku.

OK – online konzultace. Na hodinu budete mít zadanou práci (v zadání, ve OneNote, nebo vám ji na začátku hodiny učitel vysvětlí online). Pracujete samostatně a učitel vám bude k dispozici na chatu v Teams. Úkoly je třeba splnit ve stanoveném termínu.

Na angličtinu se celá třída spojí a budete mít hodinu se mnou.

Lucie Petráňová