Archiv Srpen, 2021

Zahájení školního roku 2021/22 – aktualizováno

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás v novém školním roce a na druhém stupni.

Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. v 7.55 h. před školou, pak se přesuneme do třídy (do 8.45), kde proběhne testování (pokud jsou žáci očkovaní, již otestovaní, nebo v pocovidovém období, prosím o písemné potvrzení, další testy proběhnou 6. a 9. září). Naši třídu najdete ve třetím patře. Obědy budou vydávány od 10 hodin, další záležitosti ohledně stravování již řešíte s paní hospodářkou. Ve středu ráno mi řeknete, jestli o obědy na tento den máte zájem.

Čtvrtek a pátek bude věnován třídnickým pracím, končit budeme v 11.40 h. Od 6. září bude probíhat výuka dle rozvrhu.

Z důvodu kontroly osobních údajů prosím o vyplnění dotazníku do pátku 3. 9. (obdržíte 1. 9.).

Do pátku 10. 9. prosím o vyplnění zdravotní způsobilosti, potvrzení lékařem a odevzdání kopie. Platnost zprávy je dva roky, takže někomu formulář pokračuje z loňského roku. Bez platné zdravotní způsobilosti se děti nesmí účastnit akcí konaných mimo budovu školy (např. adaptačního kurzu).

Do pátku 10. 9. prosím o vyplnění údajů v žákovské knížce, vlepení kartičky pojištěnce a podpis rodičů (seznámení se šk. řádem).

V případě, že ještě nejste zaregistrováni ve školní online pokladně, tak prosím učiňte. Na účtu žáků by mělo být minimálně 500 Kč.

Prosím o zajištění šatní skříňky zámkem (číslo skříňky se děti dozví ve středu) a nákup sešitů a dalších kancelářských potřeb (lepidlo, nůžky). Pracovní sešity hradí škola.

Výtvarná výchova bude fungovat formou ateliéru. Tedy žáci dostávají pomůcky, které nakoupíme a poměrnou částku strhneme z online pokladny – odpadá tedy starost se zařizováním výtvarného kufříku.
Částku pan učitel upřesní až poté, co provede objednávku. Pravděpodobná cena bude v rozmezí 50 – 70 Kč.

Zveřejňuji seznam sešitů, které budou potřeba (pokud z některých předmětů nejsou uvedeny, děti se je dozví první vyučovací hodinu daného předmětu).

Aj – 2 x 544 + slovníček (lze pokračovat)

M – 1 x 440

ČJ – 2 x 444, 2 x 544, 1 x 524

D – 1 x 544

Z – 1 x 440 + linkovaná podložka

Př – čtverečkovaný A4 40 listů

Inf – 545

Ov – povedeme si portfolio (tenké desky s kroužkovou vazbou formátu A4)

Desky pro kroužkovou vazbu | Daubner Praha

 

Těším se na naši spolupráci

Lucie Petráňová