Tematický plán 6.4. – 9.4.

M: Trojúhelník (Vnitřní a vnější úhly, Rovnoramenný trojúhelník)

ČJ

Mluvnice:

Přídavná jména přivlastňovací.

Pravopisná cvičení.

Literatura:

Čítanka str. 154 – Karel Čapek – Z názorů kočky.

OV

Opakování učiva leden – březen.

VV

Velikonoční výzdoba – 14 denní úkol.

Aj(p.uč.Petráňová)
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, How many/ how much, sebehodnocení
 
D
Řecko – Mykény
 
Inf:
práce s daty
 
 

Comments are closed.