Archiv Duben, 2021

NÁSTUP DO ŠKOLY

Třída 7. A nastupuje do školy 10. 5. , což je lichý týden (v sudé týdny se bude vzdělávat distančně, rozvrh s online hodinami je zveřejněn na našem webu). Každé pondělí a čtvrtek se budeme scházet v odběrové místnosti, což je v našem případě třída 8. B, kde proběhne testování žáků. Pokud byl někdo testován na jiném místě, musí přinést potvrzení, které si okopíruji. Teprve po prokázání negativního testu se budou žáci přesouvat do naší kmenové třídy. Povinné je nošení roušek. Prosím rodiče i žáky o důkladné prostudování směrnice č. 7, která přináší podrobné informace k nástupu do školy. 

ROZVRH OD 3. 5. 2021

TÝDENNÍ PLÁN 7. A (26. – 30. dubna 2021)

TÝDENNÍ PLÁN 7.A (26. – 30. dubna 2021)

TÝDENNÍ PLÁN 7. A (19. – 23. dubna 2021)

TÝDENNÍ PLÁN 7.A (19. – 23. dubna 2021)

ČTVRTLETNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Vážení rodiče i žáci,

   se čtvrtletním hodnocením z jednotlivých předmětů se můžete seznámit prostřednictvím Microsoftu Teams v zadání (doporučuji, je přesnější, neboť v elektronické ŽK nelze zapsat hodnocení 2 – 3, 3 – 4 apod. + obsahuje slovní hodnocení) a nově spuštěné elektronické žákovské knížce. Do konce dubna se tam objeví známky ze všech předmětů.

PŘÍSTUP DO ELEKTRONICKÉ ŽK:

   Včera jsem žákům na jejich osobní chat zaslala přístupové údaje. Prosím o jejich bezpečné uložení. Aplikaci využijeme jen dočasně, ale nikdo neví, zda ji někdy v budoucnosti  nepoužijeme znovu. Přístup je trvalý.

Webový odkaz je https://zseden.bakalari.cz/bakaweb.

Týdenní plán 7. A (12. – 16. 4. 2021)

TÝDENNÍ PLÁN 7.A (12. – 16. dubna 2021)

ČTVRTLETNÍ HODNOCENÍ PRÁCE

Vážení rodiče, nachýlilo se čtvrtletí, 14. 4. se koná pedagogická rada. S tím je spojeno zhodnocení práce Vašich dětí jimi samotnými, ale i jednotlivými vyučujícími. Nezapomeňte se prosím proto podívat do Teamsů – známky, kde se tato hodnocení začnou objevovat. ČJ, OV a RJ jsem již jako odezvu na sebehodnocení žáků napsala. Pokud by se objevily nějaké závažné problémy, budu Vás informovat individuálně.                                                                                                                             P. Poletínová, tř. uč.

Ochrana mořských želv

Třído 7. A, pročtěte si nabídku pana učitele Pinkra, kdo by se chtěl zúčastnit, vyplní dotazník https://forms.office.com/…dB9

Ohledně bližších informací kontaktujte pana učitele, připomínám, že doba je nejistá. 

 

Postupné otevírání školy od 12. 4. 2021

Postupné otevírání školy od 12. 4. 2021

TÝDENNÍ PLÁN 7. A (6. – 9. DUBNA 2021)

TÝDENNÍ PLÁN 7.A (6. – 9. dubna 2021)