Tematický plán 29.3 – 2.4.2021

M: 

Osová souměrnost (osově souměrné obrazce)

ČJ

Mluvnice:

Druhy přídavných jmen.

Přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací + jejich pravopis.

Aj(p.uč. Petráňová)
Easter, articles.
 
krytosemenné rostliny

D 

Kréta 

Z

Opakování Hydrosféra/Sebehodnocení

OV

Doplnění všech chybějících zápisů.

VV

Velikonoční výzdoba.

Inf

práce s daty

Comments are closed.