Týdenní plán 15.3. – 19.3.2021

M: Sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů (početně)

ČJ:

Mluvnice:

Psaní i/y a í/ý v koncovkách podstatných jmen.

Sloh:

Porozumění textu. (České báje a pověsti.)

Literatura:

J. Foglar – Hoši od Bobří řeky – úkol na dva týdny včetně propojení s VV.

OV

Slavné české vynálezy III. + shrnutí a otázky k tématu

VV

Bobříci – návrh a výroba – úkol na dva týdny.

D: 

Čína

Př:

krytosemenné rostliny

F:

magnetické vlastnosti látek

Z:

Hydrosféra – světový oceán

Aj (p. uč. Petráňová):
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, a/an/some, types of food and drink
 
Aj (p. uč. Svobodová):
Food and drinks, Countable and uncountable nouns, vocabulary, Reading
 
Inf:
 Práce s daty

Comments are closed.