Tematický plán 22.2. – 26.2.

M:

 Vedlejší a vrcholové úhly

ČJ:

Pouze mluvnice – tam jsme lehce pozadu, literaturu stíháme.

Podstatná jména obecná a vlastní – učebnice str. 58

Procvičování tvarů a pravopisu podstatných jmen část I.- učebnice str. 60 + 61

AJ:

holidays, revision unit 3 (p.uč.Buňková)

 D :

Asie v historii – Čína, Persie

F:
magnetické vlastnosti látek
 
Př:
jehličnany
 
Z:
Podnebí
 
Inf:
 grafové modely

OV

Slavné české vynálezy I. – týden 22. – 26.2.

VV

Obrázek k úkolu slohová práce – popis.

Comments are closed.