Tematický plán 15. – 18.2.

Matematika:

Úhel (rozdělení, výpočty)

Český jazky:

– Literatura – Rudolf Luskač – Závoj zeleného ticha

– Mluvnice – Podst. jm. pomnožná, hromadná a látková.

Anglický jazyk:

Holidays, Revision of unit 3(p.uč. Buňková)

Občanská výchova:

Shrnutí probraného učiva od začátku kalendářního roku.

Fyzika:

test na téma elektrické vlastnosti látek

Přírodopis:

nahosemenné rostliny – jehličnany

Zeměpis:

Počasí, podnebí

Dějepis:

Persie

Informatika:

 grafické modelování

Comments are closed.