Tematický plán 8.2.-12.2.

Matematika: 

Úhel (zápis, jednotka, měření, rýsování)

Český Jazyk:

  • mluvnice

Podstatná jména konkrétní a abstraktní

Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková – úvod do učiva

  • literatura

Jules Verne – děti kapitána Granta – čítanka str. 113

Anglický jazyk:

minulý čas – otázky a krátké odpovědi, opakování 3. lekce(p.uč. Buňková)

Dějepis:

Egypt shrnutí poznatků

Informatika:

úlohy na rozvoj informatického myšlení

Fyzika:

elektrické vlastnosti látek a elektrický náboj

Přírodopis:

nahosemenné rostliny

Zeměpis:

Atmosféra

Občanská Výchova:

 Bankovky ČR a osobnosti na nich vyobrazené.

Výtvarná Výchova:

 Úkol souvisí se zadáním v OV. Vypracuj na samostatný papír A4 a barevně.

Navrhni a nakresli bankovku. Vymysli si jinou peněžní hodnotu (tedy ne 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000) a osobnost, kterou bys na bankovce rád viděl. Pokud to nebude osobnost, tak věc nebo událost. Nezapomeň na ochranné prvky. Také nezapomeň, že bankovka má dvě strany, tedy nakresli dva obrázky, rub i líc. Fantazii se meze nekladou.

Comments are closed.