Týdenní plán 1.2. – 5.2.

Matematika:

Úhel (úvod: zápis, jednotka, měření, rýsování)

Dělitelnost, opakování

Český Jazyk:

Mluvnice – tvarosloví – str. 50 – 54

Literatura – Svěrák, str. 1O5 v čítance, báseň Panský kočí

Občanská Výchova:

Státní moc a její rozdělení (zákonodárná, výkonná a soudní)

Výtvarná Výchova:

Obrázek „Zámek mých snů“ – barevně a na A4 (k básni Panský kočí)

Anglický jazyk:

minulý čas, pravidelná a nepravidelná slovesa, otázky a krátké odpovědi
 
Fyzika:
elektrické vlastnosti látek
 
Zeměpis:
Atmosféra
 
Informatika:
robotický koš

Comments are closed.