Týdenní plán 25.1. – 29.1.2021

Matematika:

 Dělitelnost přirozených čísel

(největší společný dělitel-opakování, čísla soudělná a nesoudělná, nejmenší společný násobek)

Český jazyk

 – mluvnice:

– dokončení látky psaní i,í / y, ý

– str. 50 – Tvarosloví – úvod

 – sloh:

– Popis osoby.

Literatura:

F. L. Čelakovský – Pocestný

Anglický jazyk:

Pravidelná a nepravidelná slovesa, otázky a krátké odpovědi.(p.uč. Buňková)

Fyzika:

elektrické vlastnosti látek

Přírodopis:

plavuně, přesličky, kapradiny

Zeměpis:

vnější přírodní činitelé

VV

ilustrace k básničce Pocestný

Informatika:

Informatické myšlení – invaze robotů

Comments are closed.