Archiv Prosinec, 2020

ROZVRH PLATNÝ OD 4. 1.

DĚLENÍ ŽÁKŮ DO SKUPIN NA ANGLICKÝ JAZYK

7.A

Buňková Polanská
H. Aleš

P. Ondřej

Š. Oliver

V. Jakub

P. Ivo

Č. Ondřej

D. Petr

Ch. Štěpán

K. Jáchym

K. Martin

M. David

M. Artur

 

B. Tomáš

G. Martin

M. Monika

S. Vít

Š. Roman

T. Anežka

P. Martin

P. Petr

S. Anna

Š. Kristýna

T. Tobiáš

 

 

4. 1. 2021 1. hodina – online

V pondělí 4. ledna proběhne první hodina (EV) online od 8 hodin!!!

ODKAZ NA INFORMACE K VÝUCE OD 4. 1. 2021

Provoz školy od 4. ledna 2021

Rotační vzdělávání od 4. ledna 2021

Rotační vzdělávání měníme od 4. 1. 2021 tak, že v liché týdny budou chodit žáci 6. A, B, C a 8. A a v sudé 7. A, B, C a 8. B – tedy opačně, než tomu bylo v roce 2020. Znamená to, že 4. 1. přijdou do školy žáci 6. A, B, C a 8. A. Důvodem této změny je fakt, že by žáci 6. tříd a 8. A nebyli ve škole 4 týdny, což je pro pracovní návyky nebezpečná doba. 

Výuka dne 18. 12.

 Třídy 7A,B,C a 8.B přijdou 18. 12. do školy nikoliv podle rozvrhu, ale až v 10 hodin, a ve škole budou tak, jak obvykle v pátek bývají (čas oběda se nemění). Nebudou se ale (jako nikdo ve škole ten den) učit podle rozvrhu – budou mít se svým třídním učitelem/se svou třídní učitelkou vánoční program. 

TÝDENNÍ PLÁN7. A (7. – 11. prosince 2020)

TÝDENNÍ PLÁN 7

DOTAZNÍK PRO RODIČE – ZPĚTNÁ VAZBA K PODZIMNÍMU DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Dotazník pro rodiče