Týdenní plán 30.11. – 4.12.

Český jazyk:

Tvarotvorný rozbor (učebnice str. 34-35)

Alois Jirásek (čítanka str. 74 – 84)

Matematika:

Dělení desetinných čísel

Dějepis:

Doba železná u nás

Přírodopis:

kontrolní činnost

Fyzika:

Složení atomu – test

Zeměpis:

stavba Země, litosferické děje

Občanská výchova:

Advent

Výtvarná výchova:

Vyber si jednu z balad K. J. Erbena a výtvarně ji zpracuj (formát A5). Technika dle možností a výběru

Informatika:

 Kódování informace obrázkem

Comments are closed.