Týdenní plán 23.11.-27.11.

Matematika:

Dělení desetinných čísel, opakování násobení des. čísel

Český jazyk:

Stavba slova – morfematický rozbor (učebnice str. 32-33)

Karel Jaromír Erben (čítanka str. 61-68)

Vypravování s přímou řečí (učebnice str. 145)

Anglický  jazyk:

 Present Continuous – Wh- question, Yes/No question, wild animals (Čas přítomný průběhový, otázky zjišťovací a doplňovací, divoká zvířata) (p.uč.Buňková)

Festivals, revision U1, Přítomný čas prostý- úvod, Domestic animals (p.uč.Potůček)

Animals, present tenses (p.uč.Drahorádová)

Present simple, Present continuous, MUST, Animals (p.uč.Svobodová)
 
Present continuous in questions, my favourite animal (p.uč.Polanská)
 
Dějepis:
Doba železná u nás
 
Přírodopis:
Mechorosty
 
Fyzika:
Složení atomu
 
Zeměpis:
Litosféra
 
Informatika:
Základní způsoby komunikace v Teams – chat, videohovor, audiohovor a sdílení souborů
 

Občanská výchova:

Rodina – typy a funkce rodiny

Výtvarná výchova:

Národní galerie v Praze

Comments are closed.