Týdenní plán 16.11. – 20.11.2020

Matematika:

Násobení desetinných čísel

Český jazyk:

Slovotvorný rozbor (učebnice str. 29)

Slova příbuzná (učebnice str. 30-31)

Božena Němcová – shrnutí a kvíz

Anglický jazyk:

 Animals, present continuous (p.uč.Polanská)

Překlad, present continuous, My favorite animals, Crossword (p.uč. Svobodová)
Farm animals, Present Continuous (p.uč.Buňková)
Animals, present tenses (p.uč.Drahorádová)
Opakování časových slov., p.č. prostý a způsobové sloveso CAN

Občanská výchova:

Vedení záznamu o čase

Výtvarná výchova:

Vyfotografuj, namaluj či jinak výtvarně ztvárni (modelína, práce s listy atd.), co tě zaujme. Ať už je to podzimní příroda, státní svátek 17.11. nebo příhoda z rodiny. Také můžeš vytvořit ekofór (vtip s ekologickou tématikou). Pošli do zadání na Teams!

Dějepis:

 Doba železná

Fyzika:

Atomy

Přírodopis:

 Mechorosty

Informatika:

sebehodnocení, práce s informací

Zeměpis:

Mapy, Obecný fyzický zeměpis

Comments are closed.