Týdenní plán 9.-13.11.2020

Matematika:

Násobení a dělení desetinných čísel

Český jazyk:

Věty doplňovací a zjišťovací (učebnice str. 24-25)

Tvoření slov – odvozování (učebnice str. 26-29)

Božena Němcová:

– Divá Bára (čítanka str. 53-57)

– Babička (čítanka str. 57-61)

Vypravování pomocí obrázků (učebnice str. 142-144)

Anglický jazyk:

My favourite animals, Wild animals, Present tenses,Meerkats, must (p.uč.Svobodová)

Rodina, sloveso být, opakování (p.uč. Drahorádová)

Adverbs of frequency (next, never, often…), revision of Unit 1 (p.uč.Potůček)

Revision of unit 1, Our school trip, Animals, telling the time (p.uč.Buňková)

do / does/ how often/ animals (p.uč. Polanská)

Dějepis:

Doba bronzová

Přirodopis:

Mechy a lišejníky

Fyzika:

Síla a gravitační síla

Zeměpis:

Mapy, obsah mapy

Informatika:

Digitální stopa

Občanská výchova:

Státní svátky ČR

Comments are closed.