Týdenní plán 2.11. – 6.11. 2020

Matematika:

Sčítání a odčítání desetinných čísel (zpaměti i písemně)

Anglický jazyk:

Present Simple, Adverbs of Frequency, Culture – Festivals, Progress Check unit 1 (p.uč. Buňková)

Do questions, housework (p.uč. Polanská)

Animals, Present continuous (p.uč. Svobodová)
 
opakování lekce 1 – přítomný čas prostý, měsíce, datum, domácí práce  (p.uč. Drahorádová)
 
Dějepis:
konec doby ledové, neolit x paleolit- shrnutí
 
Zeměpis:
Místní a světový čas; mapa
 
Fyzika:
Silová působení těles
 
Přírodopis:
Ekosystém les
 
Informatika:
počítačové viry a antiviry, digitální stopa

Comments are closed.