Plán učiva na 19.10. – 23.10.

Český jazyk:
Zvuková stránka jazyka – hláskosloví (učebnice str. 16-19)
 
Literatura:
Kamil Bednář – Princezna Turandot (čítanka str. 28-33)
 
Sloh:
Odevzdat vypravování (příhoda s domácím nebo divokým zvířetem) do zadání na Teams. 
Do 20. 10. (zadáno 14.10).
 
 
Občanská výchova:
Odevzdat úkol (mezinárodní organizace) do zadání na Teams.
Do 20. 10. (zadáno 14.10).
 
Anglický jazyk:

pořadové číslovky, datumy a přítomný čas prostý(p.uč.Potůček)

přítomný čas prostý, příslovce četnosti, slovní zásoba “at home”(p.uč.Drahorádová)
present simple, adverbs of frequency, household jobs, Halloween (p.uč.Buňková)
 
Konkrétní zadání(i ostatních předmětů) pro týden 19. – 23.10.  najdete v Teamsech.

Comments are closed.