Dějepis

Milé žákyně, milí žáci,

chtěl bych Vám poděkovat za práci, kterou jste vykonali v průběhu distančního vzdělávání, kdy jste i za ztížených podmínek rozvíjeli své znalosti a schopnosti. Věřím, že je beze zbytku využijete.

 

Váš učitel

Vladimír Marek

Comments are closed.