Škola hrou :-) … učivo v týdnu od 18.5.2020 – 22.5.2020

Milé děti, tenhle týden nás opět čekají různé úkoly , kde se dozvíte nové věci a poznatky, případně zopakujeme to, co jsme se společně naučili. V hodině matematiky budeme opakovat desetinná čísla a zaměříme se hlavně na geometrii, kde na nás čeká krychle ( síť krychle a povrch krychle )  a kvádr ( síť a povrch kvádru ).

  1. online hodina Krychle str. 46 / 1, 3, 5 a růžový rámeček  a vzorec pro výpočet zapsat do sešitu, 6 a na čverečkovaný papír narýsuj síť krychle .
  2.  online hodina Kvádr str. 47 / 2 str. 54 / zapsat do sešitu růžový rámeček a vzorec pro výpočet povrchu  kvádru, společně vypracujeme 54/1, 2  a na čtverečkovaný papír narýsuj síť kvádru

Na zadní straně ( obalu ) učebnice jsou sítě krychle i kvádru, které můžete použít jako pomůcku na rýsování.

Opakování najdete v umimeto.org 

Online hodina ve středu pro sk.č. 3 je zrušena, protože máme poradu, ale děti se můžou připojit ke skupině č. 1 a 2.

ČJ – v Teams

AJ – v Teams

 

PDVL  zelená

První prezident ČSR ( Dějepic )

https://edu.ceskatelevize.cz/tomas-garrigue-masaryk-a-vznik-ceskoslovenska-5e44244e4908cf0125158044

 

PDVL  modrá

str. 50 – 51 přečíst a zapsat do sešitu

Živočichové – živí se rostlinami nebo živočichy, jsou schopni aktivně se pohybovat z místa na místo

Dělení : OBRATLOVCI a BEZOBRATLÍ

OBRATLOVCI : ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci ( do každé skupiny napiš 1 živočicha )

BEZOBRATLÍ : nejpočetnejší skupinou je HMYZ, který dělíme na : motýli, brouci, blanokřídlí, dvoukřídlí ( do každé skupiny zapiš 1 zástupce )

Bezobratlí nemají kostru.

 

 

P. vychov. Saidl Vám posílá náměty na práci z HV, VV a TV ve volném čase 🙂

 

VV-Nakreslit šeříky třemi barvami-pastelky
PV-Vystříhat písmena z časopisu a nalepit na papír jako logo školy-koláž
HV-David a Goliáš

TV-Stoj střídavě na jedné a druhé noze s rukama za hlavou

 

Přeji Vám krásný týden a těším se, že se uvidíme a uslyšíme v Teams 

 

 

 

 

 

Comments are closed.