Občanská výchova (3. týden)

Nadpis DĚDĚNÍ

Motto: „Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky“ (Karel Čapek)

 • 460 – 487
 • Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele
 1. Ze zákona: v první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel/ka stejným dílem, ve druhé skupině manže/ka, zůstavitelovi rodiče + ti, kdo žili alespoň 1 rok před smrtí ve společné domácnosti a pečovali o zůstavitele, ve třetí skupině dědí zůstavitelovi sourozenci, případně jejich děti
 2. Ze závěti: závěť napsaná vlastní rukou, nebo v jiné písemné formě za účasti svědků nebo formou notářského zápisu, musí obsahovat den, měsíc a rok podepsání + podpis vlastní rukou, společná závěť více zůstavitelů je neplatná, závěť se ruší platnou závětí pozdější
 • Dědictví, které nemá dědice, připadne státu
 • Dědictví lze odmítnout, a to do jednoho měsíce od vyrozumění, nelze odvolat
 • Nedědí, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli
 • Zůstavitel může vydědit potomka:
 1. Když mu neposkytl pomoc v nemoci, stáří
 2. Neprojevuje o zůstavitele trvalý opravdový zájem
 3. Byl odsouzen pro úmyslný trestný čin, nejméně na1 rok
 4. Trvale vede nezřízený život
 • Dědic odpovídá do výše ceny nabytého majetku za náklady spojené s pohřbem a za dluhy zůstavitele

Comments are closed.