Učivo 11.3 – 18.3. 2020

ČJ 

Teams – Zde najdeš kompletní souhrn všech úkolů z českého jazyka na celý týden. Jednotlivá zadání nebo
pracovní listy budu do Teamsů přidávat postupně s konkrétním datem, do kdy máš úkol odevzdat.
Doporučuji si práci rozvrhnout průběžně do všech dnů, ať pak neděláš vše najednou.
Kromě těchto úkolů pak zadám ještě procvičování v programu Umíme to.

Týdenní plán ČJ 5A 11_18_03

Matematika PS str. 27 / 7 dokončit do sešitu, 28/ 6  ( ofotit a poslat do TEAMS  do pondělí 16.3.)

                          str. 28 / 7,8

 Jednotky obsahu – str. 25 / 1 , 25 / 2 – zapsat do sešitu modrý rámeček , 25 / 4, 5  vypracovat do sešitu

PÁ  Geometrie – poslat úkol – foto úkolu  do Teams PLÁN BYTU / DOMU,  změřit rozměry místnosti a vypočítat obsah podlahy jedné místnosti podle vlastního výběru. Rozměry stran zaokrouhlit na celá čísla ( 5,2 m x 4 m = 5m x 4m )

AJ – najdete v Teams

INF –  p. uč. Jelínek vzkazuje všem žákům, že bude sledovat jak se vypořádávají s digitalizací a učením v online prostoru. Online komunikaci a sdílení materiálů prostřednictvím Teamsů a jiných aplikací bude v informatice hodnocena.

Čtení –  str. 69, str. 72 / O Kalevově svatbě , Dílny čtení – pokračuj ve čtení vlastní knížky

– mytí  nádobí po večeři  🙂 , případně pošli foto 🙂 ( rozvoj manipulačních dovedností )

PDVL 

Dějepisná č. – Pracovní list v Teams

Přírodověda – str. 36 , 37 Tropický pás  ( přečíst, zápisky  do sešitu , nalepit do sešitu obrázek rostlin a živočichů , které žijí v trop.podn. p. – stačí jednu rostlinu a jednoho živočicha )

Zeměpisná část 

  • vypracuj otázky a odpovědi mi pošli na mail kotmanova@zseden.cz
  • Které oceány oblévají Evropu ?
  • Kde se v Evropě nachází nejvíc jezer ?
  • Napiš největší vodní nádrže v ČR.

str. 60 / přečíst a zapsat zápisky 

TV  Cvičí celá rodina 🙂

Přeji Všem hodně zdraví !

 

Comments are closed.