Plán učiva 21.10.-25.10.2019

Matematika

Opakování ” Jednotky délky”

Cvičení str. 21,24

Geometrie :  Čtverec, obdélník a jejich  úhlopříčky ( str.22)

Český jazyk

  • Shoda přísudku s podmětem rodu ženského
  • Shoda přísudku s podmětem rodu středního
  • Jazykové hry na téma shody podmětu s přísudkem

PDVL

Baroko

Železné rudy a drahé kovy

Pražský hrad,Hradčany,Malá Strana….( 39-40)

Comments are closed.