Týden 7.10.-11.10.2019

Český jazyk

  • Věty s podmětem nevyjádřeným
  • Přísudek jako další základní větný člen
  • Procvičování – poznávání přísudku ve větě

Matematika

Procvičování násobení a dělení ( str. 17-18)

Úhel přímý a pravý

PDVL

  • Písek,žula,vápenec
  • Praha – hlavní město ČR
  • Opakování kapitoly ” Doba Pobělohorská” ,Život v baroku ( str. 12)

 

Comments are closed.