Týden 30.9.-4.10.2019

MATEMATIKA

Kladná a záporná čísla ( str.13/1,2,3)

Procvičování násobení a dělení ( str. 16/1,2,4,8)

Geometrie : Úhel – str.14

PDVL

Dějepisná část : “Život na zámku” a “Život ve městě”

Zeměpisná část : Obyvatelstvo, ČR-demokratický stát

Přírodovědná část : Nerosty a horniny ( Nerudní suroviny)

ČESKÝ JAZYK

PS str. 32-34

  • Základní větné členy – podmět a přísudek
  • Podmět holý, rozvitý a několikanásobný
  • Procvičování – poznávání podmětu ve větě
  • Procvičování – poznávání slovních druhy

UT – BRUSLENÍ

ST- DIVADELTA ( 10:55-12:35 Poslední mince , finanční gramotnost)

Představení vypráví příběh Dominika, který si myslí, že získá prestiž ve třídě tím, že si koupí nový mobil. Ovšem na mobil nemá peníze…
Diváci si během programu uvědomí, jak mohou masmédia negativně ovlivňovat naše myšlení. Dále se zamyslí nad tím, jak nebezpečné může být půjčování si peněz, zadlužení. Zjistí co je nebankovní sektor, a proč je nebezpečný. Uvědomí si, že je dobré kupovat si jen to, na co mám.V neposlední řadě si diváci též mohou vštípit, že lež je jen začátek komplikovaných situací a proč se jí vyvarovat.
 
   

Comments are closed.