Týden od 9.-13.9.

Český jazyk:

  • Stavba slova – poznávání kořene slova, rozlišování předpon/přípon/koncovek
  • Odvozování nových slov pomocí předpon a přípon – hry s tvořením slov
  • Předpony od-, nad-, pod-, před-, v- a pravopis slov s nimi odvozených (např. oddálit atp.)
  • Pravopisná cvičení – opakování již známého (zejména pravopis vyjmenovaných slov)

Matematika: opakování učiva ze 4. ročníku (PS str.3-5 )

Geometrie – budeme mít každý pátek

                      Základní geometrické útvary ( bod,úsečka,přímka,polopřímka,rovina,str. 6)

Vlastivěda : dějepis : opakování učiva ze 4.ročníku

                          přírodověda :co už známe ze 4. ročníku, jsme součástí přírody, člověk v přírodě ( str. 6.-8)

                          zeměpis: kraj, v němž žijeme

Comments are closed.