Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Milí rodiče,

většině dětí končí během měsíce září platnost Posudku o zdravotní způsobilosti. Prosím o dodání aktuální verze platného potvrzení . Ti žáci, kteří ho potřebují, dnes obdrží formulář.

Děkuji za spolupráci.

                                 

Comments are closed.