Důležité informace

Žákům jsem rozdal dokumentu “Spolupráce rodiny a školy”, který vyplní zákonní zástupci žáků a děti mi ho odevzdají do pátku 6. 9.

Žáci také dostanou “Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte”, který vyplní jejich lékař.  Pokud lékař vystavuje vlastní dokument je důležité, aby účel vydání posudku obsahoval: ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, sportovní akce a plavecký výcvik. Lékařsky potvrzenou kopii odevzdejte prosím do 13. 9., originál si necháváte. Na zdravotním posudku musí být nejzazší datum 26. 6. 2018.

Prosím rodiče o kontrolu a případné doplnění kontaktů na žáka v žákovské knížce, vlepení kopie kartičky pojištěnce a seznámení se školním řádem do pátku 6.9.

 

Comments are closed.