Plán učiva do 27. 4. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. Stupňování přídavných jmen. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Zlomky. Geometrie. Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Češi a Němci.  Přírodověda – Člověk a živá příroda. Lidské tělo. Kostra.

Vlaďka Foltová TU

Comments are closed.