Plán učiva do 13. 4. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Druhy přídavných jmen. Přídavná jména tvrdá, měkká. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Geometrie – Osa úsečky.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. 19 století – Nástup elektřiny. Uvolnění života.

Přírodověda – Člověk a živá příroda. Člověk je součástí přírody.

Vlaďka Foltová TU

 

30. 4. 2018 – ředitelské volno. (Vyhlášené paní ředitelkou školy PhDr. Bc. Janou Churáčkovou.)

 

Comments are closed.