Plán učiva do 9. 3. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Pravopis. Tvarosloví. Opakování. Procvičování. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace – praktické užití. Počítáme s čísly většími než milion. Geom. – Jednotky obsahu.                      
Vlastivěda –     Vlastivěda pro 5. roč. Významné události nových českých dějin. Život po třicetileté válce. Osvícenství.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Význam bot. a zoolog. zahrad. ČR – oblast mírného podnebného pásu.

Vlaďka Foltová TU

Comments are closed.