Plán učiva do 26.1.2018:

Český jazyk – Shoda přísudku s podmětem. Skloňování podstatných jmen. Pravopis.Sloh.

Matematika –  Matematika 2.díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Zlomky. Geom: Obsah obrazců.                      
Vlastivěda –     Evropa. Podnebné pásy. Hospodářství. Práce s mapou nástěnnou,  příruční.
Přírodověda –  Člověk a živá příroda.

V pátek 26. 1. 2018 končí vyučování v 11. 40 hodin.

Vlaďka Foltová TU

 

                                                      

Comments are closed.