Plán učiva do 1. 12. 2017:

Český jazyk – Skladba. Pravopis.
Matematika –  Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Souřadnice bodů. Římské číslice. Geometrie – jednoduché konstrukční úlohy. Trojúhelníky.                        
Vlastivěda –  Česká republika. Evropa. Práce s mapou nástěnnou, příruční.
Přírodověda – Od neživé přírody k vesmíru.

Comments are closed.