Plán učiva do 10. 11. 2017:

Český jazyk – Slovesa. Slovesný způsob. Pravopis.
Matematika –  Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Jednotky času. Geometrie – jednoduché konstrukční úlohy. Trojúhelníky. Obvody obrazců.                       
Vlastivěda –  Pražské pamětihodnosti. Česká republika. Práce s mapou nástěnnou, příruční, slepou.
Přírodověda – Energie.

Comments are closed.