učivo prvouky – ZELENINA

V prvouce se učíme o zelenině. Přinesli jsme si do školy zeleninu na výstavku a třídili její druhy – plodovou, listovou, košťálovou, cibulovou, kořenovou. Rozlišovali jsme, která se pěstuje na záhonku na zahradě a která roste na poli. Seznamovali se s pojmy hlíza ( brambor), bulva ( řepa), klas ( kukuřice a obilí). Hráli jsme hru ANO x NE, hmatovou hru, nechyběla ani ochutnávka. Zeleninu jsme si vymodelovali. Snad si z učiva také něco pamatujeme. Prověří nás zeleninový testík, který máme za domácí úkol.

IMG_9828IMG_9830 IMG_9824IMG_9827 IMG_9822IMG_9821 IMG_9838 IMG_9836

Comments are closed.