Odvolané hodiny

Dne 22.6.2018 odpadají hodiny výtvarné výchovy. Výuka končí v 11.40.

Vladimír Marek

Výuka ve dnech 25. – 29.6.2018

Vážení rodiče,

v posledním týdnu školního roku 2017 – 2018 probíhá školní činnost v pondělí až čtvrtek od 8 do 11.40, v pondělí o něco déle, předávají se skříňky. V pátek je konec asi v 9.30 – předání vysvědčení třídě a poté slavnostně 9.ročníkům.

Vladimír Marek

Odvolaná hodina

Dne 21.6.2018 odpadá sportovní výchova pro fotbal.

Vladimír Marek

Odvolaná hodina

Dne 20.6.2018 odpadá 1.hodina – přírodopis.

Vladimír Marek

Odvolaná hodina

Dne 18.6. se nekoná 6. vyučovací hodina, konec výuky ve 12.35.

Vladimír Marek

Filmové představení

Dne 15.6.2018 se koná filmové představení pro školu. Sraz žáků 7.A je 8.40 u vrátnice školy, pak odchod do kina, 9.30 – 11.30 promítání, návrat do školy, 12.00 ukončení celé akce.

Vladimír Marek

AJ- test 5. lekce

Ve středu 30.5. píšeme test z 5. lekce- předpřítomný čas- otázka, klad, zápor, ever/never, nepravidelná slovesa, slovíčka 5. lekce…(skupina M.Vránové)

MV

Odvolané hodiny

Dne 18.5.2018 odpadá 1. vyučovací hodina.

Dne 22.5.2018 odpadá sportovní výchova, paní učitelka Hůlová.

Vladimír Marek

Informace o nakládání s osobními údaji

Vážení rodiče,

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ( GDPR ) vás žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do doby konání třídních schůzek v září 2018.

Vladimír Marek

Pozvánka na rodičovskou kavárnu