POZVÁNKA NA RODIČOVSKOU KAVÁRNU

Vši ve školních kolektivech je často tabuizované téma, které je opředeno mnoha mýty a pověrami. Kde všude se s broučky ve vlasech můžete setkat, jak se s nimi vypořádat a co na ně naopak vůbec neplatí? Kavárna je určena pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

Děkuji

RODIČOVSKÉ KAVÁRNY A NE/ZÁJEM RODIČŮ

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, 100 00

„Se sportem za vzděláním“

www.zseden.cz, e-mail: info@zseden.cz , tel.: 267 310 674

 

 

Rodičovské kavárny a ne/zájem rodičů

 

Vážení rodiče,

 

rodičovské kavárny pořádáme již třetím rokem. Před rokem jsme se dotazovali rodičů, zda mají o pořádání rodičovských kaváren zájem a co by mohlo být příčinou nízkého zájmu ze strany rodičů. Dozvěděli jsme se, že o kavárny zájem ze strany rodičů je a že bychom měli přesunout začátek ze 16 na 17 hodin. To jsme v letošním školním roce udělali, účast rodičů však vyšší není, spíše naopak.

 

Před třídními schůzkami 29. 3. 2017 jsem tedy požádala třídní učitele, aby se vás zeptali na názor, co je příčinou nízké návštěvnosti kaváren. Děkuji vám za vaše názory, které teď zveřejňuji spolu se svým vyjádřením:

 

 • Hodina začátku by se mohla ještě posunout tak, aby kavárna začínala v 18 hodin:

Naši učitelé jsou ve škole obvykle od 7,30 hod. – to je důvod, proč tomuto návrhu nelze vyhovět.

 • Na rodičovské kavárně by mohly být přítomny děti:

Samozřejmě, děti už několikrát v kavárně byly. Nepovažujeme to za problém, i když kávu jim samozřejmě nenabídneme J.

 • Kavárny by měly být jiný den než ve středu, když řada rodičů pracuje ve státní správě a středa je úředním dnem:

Tento návrh s kolegy zvážíme, přesunout kavárnu na jiný den než středu nepovažuji za problém.

 • Témata nejdou vhodná pro rodiče žáků z prvního stupně:

Tento názor nesdílím (témata posledních dvou let.: matematika dle profesora Hejného; výtvarné rukodělné dílny; šikana; co dává a bere sport; relaxace uměním; co děti čtou a proč s nimi číst; mezinárodní projekty naší školy a komunikační schopnosti žáků; zvířata ve škole…), přesto uvítáme případné návrhy rodičů.

 • Nedostatek času:

S nedostatkem času se potýkáme i my, pedagogové; přesto nám záleží na tom, aby mohla být škola prostřednictvím kavárny místem příjemného setkávání učitelů s rodiči, kdy nemusí být důležité téma hovoru, ale rozhovor sám.

 

Vážení rodiče, těším se na případná setkávání s vámi v dalších kavárnách, které budeme pořádat.

 

 

                                                                                  Jana Churáčková, ředitelka školy

 

 1. 4. 2017

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 19. 4. 2017 je od 8,00 do 12,35 den otevřených dveří. V tuto dobu je možno navštívit vyučování v kterékoliv třídě.

 

Děkuji za spolupráci

RUN AND HELP

Akce Run and Help se přesouvá z 9. 5. 2017 na 2. 5. 2017

ÚPRAVA KONCE VYUČOVÁNÍ DNE 23. 5. 2017

Dne 23. 5. 2017 končí vyučování ve 13.30h (děvčatům odpadá odpolední hodina s paní učitelkou Hůlovou)

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje na 9. 5. 2017 ředitelské volno.

Procvičování AJ – skup. pí. uč. Drahorádové

Vážení rodiče,  

včera jsem některým na třídních schůzkách slíbila odkaz na stránky, na kterých si mohou žáci procvičovat různé dovednosti (skills).

Zde je: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills

Pokud najedete na nadpis SKILLS, rozbalí se Vám nabídka – listening, reading, writing, speaking, poté i různé úrovně. Není problém si vyzkoušet vše – od A1 (začátečníci) po C1 (velmi pokročilí). Po dokončení Projectu 3 by měli žáci být na úrovni A2. Doporučovala bych tedy trénovat především tuto úroveň. Budu se snažit dávat na webové stránky třídy další odkazy. Pokud by cokoli bylo potřeba a měli jste nějaký dotaz či připomínku, napište mi mail, ráda odpovím.

 

Drahorádová

VÝUKA VE DNECH 4. A 5. DUBNA 2017

Z důvodu konání zápisu do prvních tříd končí vyučování ve dnech 4. a 5. dubna 2017 ve 12.35h.

ON-LINE POKLADNA (TŘÍDNÍ FOND)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Vaše škola umožňuje využívání Školního programu – služby, která Vám komfortně zprostředkuje

kvalitní spolupráci se školou a poskytne další služby po celou dobu docházky Vašeho dítěte. Nyní Vám

představujeme nový modul – Školní online pokladnu.

Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve

formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např.

platby za pracovní sešity a podobně).

Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně

strhne každou částku s přesnými údaji.

Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.

Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

PRVNÍ KROK:

Rodič se zaregistruje do Školního programu – návod pro registraci obdrží od třídního učitele.

DRUHÝ KROK:

Rodič se přihlásí do Školního programu, otevře si záložku POKLADNA a v ní PLATBA (tento návod má

rodič k dispozici pod záložkou ŠP – NÁVODY)

ŠKOLNÍ PROGRAM → POKLADNA → PLATBA

TŘTÍKROK:

Rodič převede částku ze svého účtu na podúčet školy pomocí internetbanking, složenkou na účet,

nebo QR kódem.

Po převodu se peníze objeví na zůstatku rodiče a ten je převede na žáka, popřípadě když má více

dětí, rozdělí částku mezi děti.

Stránka 2

ADANTE s.r.o.

IČ: 28089774

Mánesova 11/3b

370 01 České Budějovice

www.skolniprogram.cz

info@skolniprogram.cz

732 757 505

Převod prostředků:

V případě, že rodič dosud neposílal žádné prostředky do Školní online pokladny, je zůstatek

rodiče i žáka 0Kč. ( 1. )

Nejprve je tedy třeba poslat částku (zálohu). To je možné:

a) Převodem na účet ( 2. )

b) QR kódem ( 3. )

Po přičtení částky na účet školy se změní zůstatek uživatele ( 1. ) a je třeba převést částku na

potomka ( 4. ). Zde můžete převést libovolnou částku ze zůstatku rodiče. Pokud má rodič dětí

více, rozdělí si částku mezi děti.

Rozdělení prostředků mezi sourozence:

Rodič si vybere jméno potomka, kterému chce peníze převést. V našem případě volí mezi

Filipem a Lukášem a vybere si Filipa ( 1. )

Peníze, které si rodič poslal na podúčet školy jsou vidět v Zůstatek uživatele jméno na účtu

Pokladna je částka. ( 2. ) Tento zůstatek bude následně rozdělovat mezi děti.

Do kolonky ( 3. ) zadá částku, kterou chce převést na vybrané dítě a potvrdí tlačítkem

Převést. ( 4. )

V tento okamžik je převedena částka a rodič si může stejně jako v kroku ( 1. ) vybrat druhé

dítě a převést částku i jemu.

Stránka 3

ADANTE s.r.o.

IČ: 28089774

Mánesova 11/3b

370 01 České Budějovice

www.skolniprogram.cz

info@skolniprogram.cz

732 757 505

ČTVRTÝ KROK:

Rodič má online náhled v záložce POKLADNA o akcích, kterých se jeho potomek účastnil, ale i o

výpisu plateb, tzn. jaká částka kdy byla jím vložena na podúčet školy a zároveň kdy bylo co z těchto

peněz placeno.

 

ON-LINE POKLADNA (TŘÍDNÍ FOND)

                    ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA  /ŠOP/ 

 • Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz,  ale také např. platby za pracovní sešity, potřeby pro Vv, atd.). 
 • Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta strhává vždy částku s přesnými údaji. Určí se i výše minimální zálohy. 
 • Rodič má kdykoliv online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu a má tak velmi přesnou kontrolu o pohybu financí. 
 • Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně. 
 • Škola splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.

              Výhody pro rodiče při zavedení ŠOP :

 

– nebudou muset dávat dětem do školy hotovost a obávat se, že peníze někde ztratí nebo je utratí

– nebude zde riziko ev. šikany, kdy dítě nese větší obnos a spolužáci to vědí ….

– nebude muset myslet na to, aby dal “přesně drobné ” př. 30,- či 20 ,-  korun na divadlo,kino, výlet,atd….

– bude mít kdykoliv online přehled a KONTROLU kolik se z jeho zálohy již “utratilo”, datum, částka,  za co

– na podúčet školy pro své dítě může dávat i menší částky v průběhu celého roku, nikdo nepožaduje vysokou jednorázovou zálohu !!!!

– větší výdaje typu – nákup sešitů v září, výcviky atd. vědí stejně rodiče delší dobu dopředu a s těmto výdaji počítají, jen nemusí vyšší částku do školy nosit v hotovosti  či posílat po dětech

– třídní učitel dohodne minimální zůstatek na účtě, pokud se k tomu žák přiblíží, dostane SMS  jak třídní učitel tak rodič

– bezpečnost pro děti a přehlednost pro rodiče 

– přihlášení do systému Školního programu je možné jak z pevného PC, tak z tabletu, notebooku, mobilu –  kdykoliv a kdekoliv online /veřejné knihovny, inter.kavárny,atd./ 

 

 

    Pokud rodič NEMÁ bankovní účet a nemůže využít bezhotovostní platbu z účtu, i to lze ŘEŠIT ! Není nutné internetové bankovnictví !!!!  

Zálohu na školní podúčet může rodič poslat složenkou, složit v bance  /kde má škola podúčet/.  Jedná se ev. o 3 – 4 zálohy /dle dohody s třídním učitelem/ během školního roku. Výše zálohy a četnost zasílání na podúčet je vždy otázka DOHODY mezi rodičem a třídním učitelem /s ohledem na sociální situaci rodiny/.Třídní učitel navrhne minimální částku zálohy, kterou by rodiče měli RESPEKTOVAT !! Obvykle 200 – 250 Kč.

 

Pro přihlášení –  registraci do Školní programu a ŠOP obdrží rodič PODROBNÝ návod jak postupovat, vč. všech plateb. hesel !!!!! Ta je nutné dodržovat, jinak pokladna nebude funkční.

 

 

Cílem Školního programu vč. Školní online pokladny je vytvářet co největší komfort pro rodiče, žáky i učitele.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.